Home / GG-visie

GG-visie

GG-visie

​Mensen willen graag werken aan het versterken van hun gezondheid en hun functioneren. Dat werkt beter vanuit eigen wil en motivatie dan wanneer een autoriteit dat voorschrijft. Zelf doen met zo nodig hulp, daar gaat het om. Dit is de basis van onze visie ‘van ZZ naar GG’. En het is het uitgangspunt voor alles dat we doen.

Bettery institute is ervaringsdeskundig en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als kennisinstituut voor gemeenten en organisaties die een voorlopersrol in de transitie naar positieve gezondheid willen hebben. 

Wij onderscheiden ons als ‘praktisch kennisinstituut’ omdat we al ruim 14 jaar positieve gezondheid in de praktijk brengen. Wij hebben de kennis en kunde in huis om gemeenten en zorginstellingen in deze transitie van ZZ naar GG te begeleiden. Vanaf 2017 gaan we met dit bedrijfsonderdeel verder onder de naam Bettery Institute: Game Changers in Health. Met Bettery Institute willen we op nog grotere schaal het gezondheidssysteem veranderen en versterken!

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en organisaties die een rol in deze transitie willen spelen. Kijk voor meer informatie op: www.bettery.nl.