Home / Hoofd Behandelzaken

Hoofd Behandelzaken

Om de groei van positieve gezondheid binnen de GGZ te versterken zijn wij op zoek naar een

Hoofd Behandelzaken werkende als Ondernemende Psychiater of Klinisch Psycholoog

Omgeving Utrecht/Amsterdam

 

De organisatie:

Vanuit de vaste overtuiging dat zorg anders kan en moet, is ruim 14 jaar geleden BigMove opgericht. Als innovatieve speler brengt BigMove positieve gezondheid in de praktijk met als doel mensen zich eigenaar te laten voelen van hun gezondheid. BigMove gelooft in de synergie van een proactieve benadering van gezondheid en gedrag (GG) en aandacht voor goede diagnostiek en behandeling (ZZ). 
Vanuit deze visie is BigMove GGZ opgericht. BigMove GGZ levert integrale programma’s in de basis- en specialistische GGZ voor cliënten met complexe problematiek. Een unieke combinatie van individuele behandeling en wekelijkse groepssessies die cliënten versterken in hun ambitie om hun gezondheid te verbeteren. Dat zorgt voor een toename van vertrouwen, kracht en plezier. Daarnaast is BigMove het bedrijf Bettery gestart waarbinnen training, consultancy en opleiding aan derden (zorgverleners en beleidsmakers) wordt verzorgd. BigMove wil groeien en een toonaangevende speler worden in de GGZ!

 

Functie-informatie:

Ben jij ons nieuwe boegbeeld?

Je onderschrijft de innovatieve visie van BigMove, bent het inhoudelijk geweten van de organisatie en draagt eindverantwoordelijkheid voor de behandelprogramma’s. Je weet de groeiambitie van BigMove te realiseren door actief en inspirerend te werken aan de bekendheid van BigMove en door op innovatieve wijze het product breed uit te dragen. Je denkt mee over de herijking van de strategie en plannen om de zorg te concentreren.

Je geeft als inhoudelijk directeur leiding aan de professionals, stuurt op hun persoonlijke groei en ontwikkeling en draagt zorg voor een inhoudelijk goed en gedegen beleid. Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd en benut dit om voortdurend te professionaliseren om koploper te blijven.

Om je te kunnen focussen op de inhoud en het realiseren van de groeidoelstellingen word je ondersteund op het gebied van bedrijfsvoering.

 • Eerste verantwoordelijke namens de instelling qua uitvoering van de inhoud van de behandelingen ten opzichte van:
  • Onze professionals (specialisten, GZ-psychologen, basispsychologen, fysiotherapeuten en andere begeleiders)
  • Verwijzers (huisartsen, bedrijfsartsen, GGZ-professionals)
  • Verzekeraars (verantwoording; zelfonderzoek)
  • Inspectie
 • Verantwoordelijk voor documenten en regelingen zoals:
  • Kwaliteitsstatuut
  • Zorgprogramma(s)
  • Professioneel stattuut
  • Klacht- en incidentenregeling
 • Verantwoordelijk voor juiste implementatie van wet- en regelgeving, o.a.
  • Afstemming met professionals betreffende EPD/Medicore
  • Afstemming met professionals betreffende ROM/ NetQ (BRAM)
  • Afstemming met professionals betreffende contracten/afspraken met zorgverzekeraars
 • Borgen van kwaliteit van zorg:
  • Check op dossiervoering inclusief verbeterloop
  • Check op bekwaamheid professionals inclusief verbeterloop; groepsbezoeken
  • Ontwikkelen en deels verzorgen van opleiding nieuwe en bestaande BM-professionals: I-Move, KOM etc.
  • Borgen cliëntparticipatie (tevredenheidsmeting, panel, inzet ervaringsdeskundigen etc.)
  • Verzamelen evidentie voor effectiviteit van het aanbod.
  • Innovatie van zorg: gebruik app/andere aspecten van eHealth; aanvraag VIPP

 

Taken Product Owner Big Move

 • Verantwoordelijk voor kwantitatief en kwalitatief resultaat van BigMove (gerelateerd aan IGP/meerjarenplan)
 • Ondernemerschap om BigMove verder te ontwikkelen en te vergroten
 • Teamontwikkeling en teamstimulans richting doelen
 • Methode: agile werken. Begeleiden van teamresultaten m.b.v. story’s, eigenaarschap, sprintplannng/werksessiebijeenkomsten, demo’s en retro’s en stand-ups.
 • PR en communicatie: uitgaande teksten-check; inzet op voorlichtingsactiviteiten
 • Deelname driehoeksoverleg met bestuurders als ‘deelnemer dagelijks bestuur’
 • Rapportage aan RvT over resultaten en voortgang.

 

Taken specialist:

 • Begeleiden basispsychologen (als regiebehandelaar en specialist= contact deelnemers, verantwoordelijkheid dossier en communicatie)
 • Deelname MDO’s (in kader van intake en verloop traject) voor 19 locaties in het land + beschikbaar als opschaalmogelijkheid in geval van calamiteiten en/of complexe vragen van professionals.

 

Wij vragen:

 • Je bent BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog of Psychiater;
 • Je hebt meer dan 8 jaar kennis en ervaring in de gespecialiseerde GGZ-volwassenenhulpverlening;
 • Je onderschrijft en hebt ervaring in het GG-gedachtegoed;
 • Je weet de groeiambitie van BigMove te realiseren door actief en inspirerend te werken aan de bekendheid;
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid met een gezond reflectief vermogen;
 • Je bent flexibel en mobiel. Dit omdat BigMove de dienstverlening op verschillende locaties heeft;
 • Je bent ondernemend, je wil het op product of innovatieve wijze wil uitdragen en je bent een netwerker.
 • Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring.

 

Wij bieden:

 • Een inspirerende werkomgeving binnen een innovatieve en visie gedreven organisatie;
 • Gezien je statuur als inhoudelijk professional met ruime behandelervaring in de GGZ en als ondernemer gaan we graag met je in gesprek over hoe ondernemerschap binnen BigMove vorm te geven.

 

Sollicitatie en informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het BigMove Institute, tel: 088-6600999
Je sollicitatie (motivatie + cv) kun je sturen naar info@bigmove.nu