Home

BigMove: de GGZ-organisatie die je helpt grip op je leven te krijgen!

Wat wij doen

Ons zorgaanbod

Voor mensen met een BGGZ of SGGZ indicatie beiden wij een zes maanden durend programma dat bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en maximaal vijf individuele sessies met een begeleider. Daarnaast vinden er 10 individuele behandelgesprekken met een psycholoog plaats.

Naast ons groepsgerichte aanbod bieden wij ook individuele behandeltrajecten. 

Vergoeding van onze zorg

Wij vinden dat iedereen ongeacht diens financiële situatie moet kunnen meedoen aan BigMove. Daarom kiezen wij ervoor om een eventuele eigen bijdrage niet in rekening te brengen. Dit betekent dat BigMove vergoed wordt door je zorgverzekering en jou alleen het eigen risico kost. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars behalve Stad Holland, DSW en inTwente.

Meer informatie

Wil je weten of ons zorgaanbod aansluit bij jouw vraag? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Bettery Institute: de makers van BigMove

Kracht en regie van mensen. Het vormt de basis voor alles wat we maken en leveren. Vanuit die visie hebben wij een nieuwe kijk op zorg ontwikkeld. Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Social Impact Fonds financiert een betere wereld

Via het ABN AMRO Social Impact Fonds (AASIF) investeert de bank met eigen geld in sociale en duurzame ondernemingen zoals BigMove die streven naar echte maatschappelijke veranderingen.