Home / Verwijzers

Verwijzers

Verwijzers

Nieuw: vanaf heden verwijzing BigMove via Zorgdomein. Typ "BigMove' bij GGZ/Volwassenen of Ouderen/Overige Zorgvragen.

BigMove is een uniek integraal GGZ-programma van zes maanden in de basis- en specialistische GGZ vanuit de visie van positieve gezondheidszorg. Wij geloven in de synergie van een proactieve benadering van gezondheid en gedrag (GG) én aandacht voor goede diagnostiek en behandeling (ZZ).
Onze visie is dat mensen zelf het beste weten hoe zij hun gezondheid ervaren en wat zij in hun leven anders zouden willen doen om hun gezondheid te bevorderen.
Het BigMove GGZ-programma is voor volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met matig-ernstige psychische stoornissen, zoals stemmings-, angst-, gedrags- of somatisatie-stoornissen. Ook mensen met as II stoornissen die elders gediagnosticeerd zijn, kunnen participeren.  

Uit onderzoek is bekend dat deze klachten vaak samengaan met chronische ziekten en somatische klachten, zoals diabetes mellitus, hart - en vaatziekten, COPD, overgewicht, pijnklachten of aandoeningen aan het bewegingsapparaat *). Ook sociale problematiek is vaak aanwezig.
Potentiële BigMove-deelnemers zijn patiënten die (frequent) bij de huisarts komen met verschillende problemen. De leefstijl is ongezond en zij hebben verschillende aandoeningen en klachten. Soms zijn meerdere hulpverleners betrokken. Regelmatig is er sprake van onderliggende psychische problematiek. Zoals bijvoorbeeld bij klachten als slaapstoornissen, moeheid, overgewicht, pijnklachten, hyperventilatie en lichamelijk onverklaarde klachten.

Het unieke van BigMove is dat deelnemers naast een individuele behandeling van een GZ-psycholoog ook gaan deelnemen aan groepssessies. In de groepssessies gaan ze werken aan het opbouwen van vertrouwen, kracht en het herkennen van grenzen. De groep is een krachtig middel om bewust te worden van angsten en patronen, zodat deze doorbroken kunnen worden. Deelnemers oefenen nieuw gedrag, wat zorgt voor plezier en zelfvertrouwen. Met een begeleider bespreken ze inzichten en werken ze in kleine stapjes aan het bereiken van praktische doelen. Via de GG-App krijgt de deelnemer regie op de behandeling. 

BigMove wordt na GGZ-verwijzing van de huisarts door de meeste zorgverzekeraars uit de basisverzekering vergoed. Het programma wordt op meerdere locaties in het land gegeven door diverse professionals.

BigMove combineert drie verschillende onderdelen: 

  • 3-10 individuele sessies Cognitieve Gedragstherapie met een GZ-psycholoog (afhankelijk van het BigMove GGZ-programma);
  • 15 groepsessies, 10 keer wekelijks en 5 keer 2 wekelijks in 6 maanden;
  • 2-5 individuele sessies met een begeleider (afhankelijk van het BigMove GGZ-programma)

De indicatie basis GGZ of specialistische GGZ bepaalt hat aantal individuele sessies zowel bij de psycholoog als bij de begeleider.

Hierbij de verwijsbrief die u kunt gebruiken wanneer u geen gebruik maakt van Zorgdomein.