Home / Privacy beleid BigMove

Privacy beleid BigMove

Privacy beleid BigMove

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, opslaan en gebruiken en met welk doel. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BigMove. U dient zich ervan bewust te zijn dat BigMove niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Op wie van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle personen van wie BigMove gegevens verwerkt. 

 • Cliënten van BigMove
 • Potentiele cliënten van BigMove
 • Professionals die werkzaam zijn voor BigMove 
 • Bezoekers van de BigMove website
 • Ontvangers van nieuwsbrieven
 • Alle andere personen die contact opnemen met BigMove met BigMove of van wie BigMove persoonsgegevens verwerkt

 

Gegevensverwerking  

Wij verstrekken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van de nieuwsbrieven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BigMove of op die van een derde partij.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor uw behandeling 
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
 • Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt 

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Voor de uitvoering van het BigMove GGZ-programma 
 • Het onderhouden van contact met u
 • Het verbeteren van product en dienst informatie 
 • Voor de financiële en/of administratieve afhandeling van het BigMove GGZ-programma
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënt tevredenheidsonderzoeken 

 

Delen van uw gegevens

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens met derden (huisarts, eerdere/mede behandelaren of zorgverzekeraars) te delen, hiervoor vragen wij u altijd nadrukkelijk om toestemming. Informatie kan intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij sluiten met partijen die onder onze verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst af om afspraken te maken over processen en beveiligingsmaatregelen voor uw privacy. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen doeleinde gebruiken. 

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BigMove of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Uw rechten

Wij bieden alle gebruikers het recht: 

 •    Om “vergeten” te worden
 •    Om uw persoonsgegevens in te kunnen zien 
 •    Om uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen 
 •    Om minder gegevens te laten verwerken
 •    Om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking 
 •    Om uw eerder gegeven toestemming in te trekken

Mocht u een van de bovenstaande rechten willen opvolgen, neem dan contact met ons op per e-mail of per briefpost. Als u ons vraagt persoonlijke gegevens te verwijderen, corrigeren, af te schermen of over te dragen zullen wij dit doen binnen een maand, of eerder indien dat redelijk lijkt. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. De tekst van dit privacy beleid kan door ons worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbrief die u van BigMove ontvangt. 

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen, feedback 

Wij controleren regelmatig of dit privacy beleid voldoet en gebruiken daartoe graag uw feedback. Als u feedback of een klacht heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

BigMove
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
info@bigmove.nu